Laatste nieuws
Openbaar archief
Project status A15
Inspraakreacties
Startnotitie
Gebiedsvisie
Bestuurszaken
Contact
Links

 

De startnotitie heeft maar liefst 406 inspraakreacties opgeleverd van belanghebbenden. Dit betreft een mengeling van lokale overheden (provincie, gemeenten), bedrijven, stichtingen en particulieren.
 
In totaal 378 reacties zijn uniek en beschikbaar via internet. Daarvan zijn 333 reacties afkomstig van individuele insprekers:
  • Zevenaar - 109
  • Arnhem - 38
  • Bemmel - 28
  • Duiven - 27
  • Nijmegen - 16

Ter info, er zijn (slechts) 5 reacties afkomstig uit Groessen.

 
Ook Stichting Bewonersoverleg Groessen A15 heeft een reactie gegeven op de startnotie. Deze reactie kunt u hier downloaden (aanbiedingsbrief en reactie).
 
De inspraakreactie van de Gemeente Duiven kunt u hier vinden.
 
Op de volgende website vindt u een volledig overzicht van de inspraakreacties.
 
Via deze link kunt u een overzicht van de ‘type’ insprekers en plaatsnaam downloaden.
 
Tenslotte heeft SBOG-A15 een overzicht gemaakt de aard van de reacties:
  • Rijnstrange-tracé wordt genoemd - 24x
  • Directe aansluiting op de A18 wordt genoemd - 87x
  • Tunnel onder Pannerdensch Kanaal of delen van het tracé - 47x