Laatste nieuws
Openbaar archief
Project status A15
Bestuurszaken
Contact
Links

 

 

Het archief bevat interessante nieuwsfeiten, artikelen en informatie betreffende de activiteiten van het Bewoners Overleg Groessen A15.

Wist u bijvoorbeeld dat we al regelmatig de pers hebben gehaald en dat we communiceren met ministeries, belangengroeperingen en overheden? Dit en meer in het archief. 

 
 

 

 

25/11/2013 - Onderbouwing nieuwe snelwegen schiet tekort

 

De onderbouwing van de besluitvorming over de uitbreiding van snelwegen schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft in opdracht van Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederaties van Zuid-Holland, Brabant, Utrecht en Gelderland. Link naar de website. Link naar het rapport.

 

05/11/2013 - Gelderland boos om tolheffing op A15

Tol op het verlengde deel van de A15 €1.62 voor auto's en €7,54 voor trucks. Meer.

  

12/07/2013 - Officiele bekendmaking staatscourant

Bekendmaking van de Bestuursovereenkomst Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken.

Ga naar de website.

 

03/07/2013 - Besluit Minister en Tweede Kamer

Er is een besluit genomen voor een brug over het Pannerdensch Kanaal en een ligging direct ten noorden van de Betuwelijn, met een halfverdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar. Lees meer.

 

02/07/2013 - Vergadering BOG-A15

 Vergadering Dinsdag 2 juli in het Dorpshuis, aanvang 20:00.

  

04/06/2013 - Kennisgeving gemeenteraad Duiven

Lees meer.

 

23/04/2013 - BOG-A15 is dringend op zoek naar mensen...

... die vanuit hun beroep of expertise waardevolle inbreng kunnen geven. Lees de oproep voor deskundigen en/of mensen die mee willen denken.

 

 

13/02/2013 - A15 buiten schot bij bezuinigingen

De aanleg van de verlengde A15 kan daarmee volgens plan doorgaan.

Onduidelijk is nog wel of de provincie Gelderland in staat is de eerder toegezegde 400 miljoen euro mee te betalen. Door de invoering van de Wet Houdbare Overheidsfinancien worden de mogelijkheden van de provincie beperkt. Link.

 

12/10/2012 - Ambitiedocument; het belang voor de omgeving...

ViA15 werkt aan een ambitiedocument. Hierin wordt o.a. "het belang voor de omgeving dat de weg op een zorgvuldige wijze (in het landschap) wordt ingepast" aan de orde gebracht.

De Gemeente Duiven komt ViA15 tegemoet door een zeer beperkte tijd te accepteren om ambities in te brengen. BOG-A15, dorpsraad Groessen en dorpsraad Loo krijgen slechts een week om hun input te leveren.

De "omgeving" -lees de bewoners- worden daarmee opnieuw genegeerd.

Klik hier om het ambitiedocument te lezen.

 

06/07/2012 - Geen openbare aanbesteding voor A15

De Tweede Kamer houdt vast aan de doortrekking van de A15 met een brug. De Kamer verwierp een motie van D66 en PvdA voor een open aanbesteding, waarin het bedrijfsleven zou mogen inschrijven op een weg met een tunnel of een brug

 

19/06/2012 - Verzoek aan Tweede Kamer commissie namens 20 samenwerkende stichtingen

De samenwerkende stichtingen in het plangebied hebben een indringende brief gestuurd aan de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu. Daarin wordt haarfijn aangegeven waar het proces mank is gegaan. Tevens wordt gevraagd een motie aan te nemen voor open aanbesteding van een oververbinding, of te besluiten tot uitstel van besluitvorming, om meer tijde te nemen een aantal onduidelijkheden weg te nemen.


 

31/05/2012 - Commissievergadering 31 Mei: Mininister ziet alternatief voor A15 bij Groessen

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) ziet mogelijkheden om de weg te verschuiven en eventueel verdiept aan te leggen. Lees meer.

 

 

15/05/2012 - Bezoek tweede kamer vergadering 31 Mei

Op 31 mei vergadert de Tweede Kamer over de doortrekking van de A15 van Bemmel naar de A12. We gaan we op 31 mei met twee bussen naar Den Haag. We bieden dan ook de petitie ‘Leefbaarheid A15’ aan. Wit u mee? Vul dan hier het opgaveformulier in.

 

16/04/2012 - Spoedbezoek Minister Schutz van Haegen aan Groessen

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur houdt vast aan een brug voor de te verlengen snelweg A15 over het Pannerdensch Kanaal. Ze liet zich informeren door Burgemeester Henk Zomerdijk en Frans Jongen van het Bewonersoverleg.

 

 

 

05/04/2012 - Tweede Kamer vragen

Leden van de tweede kamer stellen in een tweede ronde opnieuw vragen aan de Minister.

 

02/03/2012 - Videoboodschap aan Minister, Stadsregio en Provincie

Bewonersoverleg Groessen A15 en Milieuvrienden Duiven sturen een videobericht aan de Minister, de Stadsregio en de Provincie. Daarin wordt niet alleen op pijnlijke wijze duidelijk wat voor een dramatische gevolgen het gekozen tracé heeft, het doet ook een dringende oproep te zorgen voor verbeterde inpassing.

Lees hier het persbericht. Bekijk hier de volledige film op YouTube zoals aangeboden. Een verkorte versie vindt u hier.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/03/2012 - Groen Links delegatie en VVD bezoeken het plangebied

Een delegatie van de 1e en 2e kamerfractie Groen Links bezoeken op Vrijdag 2 Maart Lingewaard en Groessen om met eigen ogen te aanschouwen welke dramatische impact doortrekking kan hebben.
 
Hetzelfde geldt voor Charlie Aptroot (VVD), die op Maandag 5 Maart op uitnodiging van Burgemeester Zomerdijk het plangebied in Groessen bezoekt.

 

18/02/2012 - Wethouder Sjef van Groningen over burgerparticipatie

Burgerparticipatie bij grote infrastructuurprojecten is op dit moment zo teleurstellend voor burgers, dat als dit niet verbeterd kan worden, het beter kan worden afgeschaft, zegt Sjef van Groningen, wethouder in Duiven. Lees meer...

 

28/01/2012 - 800 bezorgde omwonenden vragen aandacht voor een goede inpassing

Aan beide zijden van het Pannerdesch Kanaal werd een fakkel-tocht gehouden waarbij aandacht werd gevraagd voor een juiste inpassing. Kwaliteit voor leefbaarheid blijkt ondergeschikt te zijn aan financiele haalbaarheid voor onze volksvertegenwoordiging. Lees meer.

 

 

16/01/2012 - Onverwacht snelle beslissing door de Minister: Noord-trace met brug

Minister Schultz Van Haegen kiest voor de meest dramatische variant. Lees hier het nieuwsbericht. Hier een indicatie van het gekozen trace.

 

16/01/2012 - Een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal past ook binnen het budget

Gemeente Lingewaard in samenwerking met een groep experts presenteren een tegenbegroting. Daaruit zou blijken dat een tunnel niet duurder hoeft te zijn dan een goedkope brug. Lees meer.

 

16/12/2011 - Liemerse variant door drie gemeenten gedragen

Zevenaar, Duiven en Lingewaard bereiken zwaarbevochten akkoord. Moeten de inwoners van Groessen en in bijzonder de Helhoek daar nu blij mee zijn?

 

13/12/2011 - Zienswijzen op Trajectnota/MER

In totaal werden 443 zienswijzen ingediend op de TrajectNota. Hier vindt u alle zienswijzen.

 

06/11/2011 - Bewonersoverleg Groessen A15 blij met milieurapport

 “Er wordt beleidsmatig heel bewust gestuurd”. Lees het persbericht, en de het artikel in de Gelderlander.

 

03/11/2011 - Commissie MER: minister schrijft A15-tunnel te snel af

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) neemt te snel afscheid van de aanleg van een A15 met een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. Lees het artikel in de Gelderlander. Of open het persbericht.

 

09/10/2011 - Zienswijze MER/Trajectnota

Bekijk hier de zienswijze als ingediend door Stichting Bewonersoverleg Groessen A15. Bekijk ook de bijlage bij de zienswijze.

  

03/10/2011 - deBuzz bezoekt Groessen

Zie menu voor meer info en foto's.

 

19/09/2011 - Zienswijze indienen

Tips voor het indienen van de zienswijze:

  • Voorstel zienswijze. U kunt deze in z’n geheel, voorzien van uw naam e.d., aanbieden via onderstaande web-link.

  • U kunt desgewenst delen daarvan overnemen.

  • We raden u aan zeker ook persoonlijke wensen, inzichten, commentaren toe te voegen direct via de web-link (onder ‘Algemeen’)

  • Combinaties van bovenstaande.

 

14/09/2011 - Informatie / Discussieavond

Welke gevolgen heeft de doortrekking voor u? De discusie avond op 14 September in het Dorpshuis te Groessen trok zo'n 140 mensen.Bekijk de presentatie.

Alleen sámen kunnen we een vuist maken tegen overheden om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in Groessen, Loo en Duiven Oost niet verkwanseld wordt.

Denk mee, werk mee, strijd mee !!! Meld u aan, via Contact.

 

12/09/2011 - Reactie op MER en petitie

Geef hier uw reactie op de MER/Trajectnota.

Bekijk en teken hier online de petitie "Doortrekking A15 niet ten koste van leefbaarheid!"

 

04/09/2011 - Geluid A15 en windrichting

Welke invloed heeft de windrichting nu eigenlijk op het geluid? Meningen zijn verdeeld. Hier meer info. Maar hoe zit het dan met de A15 en de impact van het geluid op Groessen. Klik hier voor een mooi plaatje... met een minder mooi resultaat.

 

16/08/2011 - MER / Trajectnota

De Rijksoverheid heeft de MER / Trajectnota gepubliceerd. Er kan worden gereageerd tot en met 26 September. Alle informatie is beschikbaar via deze link

 

22/06/2011 - Doorbraak: akkoord over financiën voor doortrekking A15

Rijk, de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem/Nijmegen hebben vanmorgen een principeakkoord bereikt over de doortrekking van de A15 van Bemmel naar de A12 bij Zevenaar. In Den Haag ondertekenden minister Melanie Schultz van Haegen, Gedeputeerde Conny Bieze en stadsregio-bestuurder Bert Jeene een bestuurovereenkomst waarin afspraken voor de financiering zijn vastgelegd. Er is nu financiële dekking voor de doortrekking van de A15 vanaf het knooppunt Ressen tot aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Daarbij gaan Rijk en regio uit van een brug over het Pannerdensch Kanaal en een half verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar. Daarnaast is er extra geld voor de inpassing ter hoogte van Groessen en Boerenhoek. Lees meer.


Lees de
brief van de Minister aan de voorzitter van de Tweede Kamer. 


Bekijk deze
link voor een impressie van de doortrekking in Lingewaard. De betuwelijn wordt daarop gekruist reeds voor de brug over het Pannerdensch Kanaal.

 

15/06/2011 - Omroep Gelderland: A15 wordt doorgetrokken

"De A15 wordt definitief doorgetrokken. Om dit te betalen wordt het doorgetrokken stuk snelweg een tolweg, blijkt uit een brief van minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer." Lees meer.

 

"...het plan is om die door te trekken naar de A12 bij Duiven." Was dat niet slechts een van de alternatieven?

 

"Volgens de Stadsregio Arnhem Nijmegen is de financiering nagenoeg rond. De provincie betaalt een groot deel." Eigenaardig, aangezien de financieringsbehoefte uit de MER moet komen, en afhankelijk is van het alternatief en de varianten.

 

Noemenswaardig is dat de website van Via15 nog steeds meldt dat het project nog in de onderzoeksfase voor de Trajectnota/MER zit...


 

08/04/2011 - Provincie: doortrekking A15 is noodzakelijk

Zes regionale bewonersgroeperingen schorten deelname aan participatieproces op. Lees meer.

 

18/05/2010 -  A15 in het nieuws (Gelderlander).

Artikel 1: Doortrekking van A15 hangt aan zijden draad (12mei). Artikel 2: Telder: 'Tunnel is harde eis bij doortrekken A15' (13mei). Artikel 3: Niet verlengen A15 is duurder (15mei).

 

 

08/04/2011 - Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland

Op 8 april jl presenteerde provincie Gelderland het nieuwe coalitieakkoord Uitdagend Gelderland. In dit akkoord op hoofdlijnen beschrijven de coalitiepartners hun keuzes voor de periode 2011-2015. Over de A15 staat het volgende in het akkoord:
“ Voor de verdere ontwikkeling van het centrumgebied Arnhem-Nijmegen en de Achterhoek is de doortrekking van de A15 noodzakelijk. Vanwege veiligheid en financiële overwegingen wordt de voorkeur gegeven aan een brug, die goed inpasbaar is in het landschap. Mochten de meerkosten voor een tunnel minder dan 10% van de totale kosten bedragen, dan zal dat tot een nadere afweging leiden.” Voor het hele coalitieakkoord klik hier

 

24/03/2011 - VNO NCW

VNO NCW acht doortrekking van (inter)nationaal belang. Link.

  

17/06/2010 - Participatie gefrustreerd

 

30/03/2010 - Tunnel of brug - Antwerpen

Vlaanderen wil een tunnel in plaats van een brug in Antwerpen. Een vergelijkbare uitdaging... Lees meer.

 

09/03/2010 - Participatiebijeenkomsten Via15

Projectburo Via15 organiseert bijeenkomsten (bijvoorbeeld in Duiven op 16 Maart) waar eerste schetsontwerpen voor de drie alternatieven worden toegelicht. Lees meer, en meldt u aan, op de website van Via15: www.via15.nl

Een volledige beschrijving met de stand van zaken, toelichting op de alternatieven, en informatie over de participatiebijeenkomsten vindt u hier (bron: Via15). Deze informatie wordt u ook toegestuurd na aanmelding voor de bijeenkomsten via de website van Via15.

Speciaal voor de inwoners van de Liemers vindt u hier een schetsontwerp (met alternatieven) van het doortrekkingsalternatief en het bundelingsalternatief (bron: Via15).

 

11/02/2010 - "Geen geld voor een tunnel? Die smoes gaat niet op."

De visie van Prof. Arnold Heertje - artikel De Gelderlander 11 Feb. 2010. Bekijk het artikel.

 

01/02/2010 - Mini-symposium tunnelonderzoek 

Download the presentatie van Strukton.

 

17/01/2010- SBOG-A15 organiseert i.s.m. Strukton mini-symposium op 1 Februari

Strukton en SBOG-A15 presenteren een tunneltrace als oplossing voor de doortrekking A15. U bent welkom in het Musiater te Zevenaar. Lees meer.

 

17/12/2009 - Via15 organiseert participatiebijeenkomsten

Projectburo Via15 wil in het voorjaar van 2010 zgn. ontwerpbijeenkomsten organiseren, om burgers en maatschappelijke organisaties de gelegenheid te bieden om mee te praten over de schetsontwerpen van de verschillende ViA15-alternatieven. Aanmelden kan via de website van Via15.

 

02/12/2009 - SBOG-A15 presenteert stand van zaken

Bewoners van Groessen worden geinformeerd over de stand van zaken tijdens een openbare vergadering van de dorpsraad. Er wordt al voorzichtig melding gemaakt van het symposium waarin Strukton Civiel haar onderzoek zal presenteren en toelichten. Bekijk de presentatie.

 

29/09/2009 - Strukton Civiel werkt aan alternatieve verbinding A15-A12 in Gelderland

Strukton Civiel heeft in samenwerking met de Stichting Bewonersoverleg Groessen A15 het initiatief genomen om één van de alternatieven voor de doortrekking van de A15 naar de A12 in Gelderland uit te werken. Het gaat om het zogenaamde Rijnstrangentracé, waarbij de A15 wordt doorgetrokken tot knooppunt Oud-Dijk en aansluit op de A12/A18. In dit tracé is een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal en het Rijnstrangengebied opgenomen. Lees meer.

 

16/09/2009 - Doortrekken A15 stuk duurder (de Gelderlander)

Waar SBOG-A15 al eerder een vermoeden had uitgesproken richting projectbureau Via15, concludeert nu ook het ministerie van Verkeer dat doortrekking een stuk duurder zal zijn dan de geplande €750miljoen. Lees meer.

 

07/2009 - Tolheffing leidt niet tot minder verkeer op Pleyroute

Via15 heeft een second opinion onderzoek laten uitvoeren naar een eventuele tolheffing bij een oversteek (brug of tunnel) van het Pannerdensch kanaal. Deze nobele plannen leiden echter niet tot vermindering van de verkeersintensiteit op de Pleyroute.Lees meer.

 

07/2009 - Versnellen van besluitvormingsprocedure

Het projectbureau bekijkt momenteel op welke manier de besluitvormingsprocedure kan worden versneld. Een versnellingsmogelijkheid waarvan veel wordt verwacht, is trechtering. Dit en meer in de nieuwsbrief van projectbureau Via15.

 

Gezamenlijk persbericht SBoG / ArgusA15 / Dorpsraad Ooy (15 Mei 2009)

In een gezamenlijk persbericht in de lokale pers wordt geconcludeerd dat de drie bewonersbelangengroepen A15 in de Liemers op één lijn staan. Klik hier.

 

Richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER) vastgesteld (9 Maart 2009)

De ministers van Verkeer en Waterstaat (VenW) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) hebben op 9 maart 2009 de richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER) vastgesteld. Deze richtlijnen zijn opgesteld op basis van onder meer de Startnotitie, de inspraakreacties, het advies van de Commissie m.e.r. en adviezen van bijvoorbeeld de waterbeheerders en gemeenten. In de richtlijnen staat welke (milieu-) aspecten op welke wijze moeten worden onderzocht. Klik hier.

 

Nota van Antwoord vastgesteld (9 Maart 2009)

De ministers hebben naast de richtlijnen voor het MER ook het zgn Nota van Antwoord vastgesteld. Dit is een totaaloverzicht van de inspraakreacties op de Startnotitie met de reacties van de ministers. Klik hier.

  

Artikel De weekkrant (24 Mei 2009)

Ingezonden stuk SBoG-A15 n.a.v. antwoord van minister Eurlings op de startnotitie. Lees meer.

 

Gemeenteraad Duiven steunt motie tot onderzoek tunneltrace (9 Februari 2009)

De motie ter ondersteuning van een onderzoek naar de technische mogelijkheden en kosten voor een tunneltrace Rijnstrangen is door de gemeenteraad aanvaard. Groen Links, Lijst Groessen, Gemeentebelangen en PvdA hebben de motie ondersteund. Klik hier.

 

Artikel de Volkskrant (11 December 2008)

Artikel over de Rijnstrangenvariant.  

 
 
Moties ter ondersteuning onderzoek naar Rijnstrangenvariant (December 2008 / Februari 2009) 
Moties zijn aanvaard in de gemeente Zevenaar en Duiven.
 
 
Artikel de Gelderlander (5 December 2008)
'Groessen is als een warme deken'. Lees hier.
 
 
Gemeenteraad Zevenaar steunt motie tot onderzoek tunneltrace (26 November 2008).

Nadat PvdA fractie Zevenaar al eerder had aangegeven enthousiast te zijn over het initiatief van SBOG-A15, heeft zij in de raadsvergadering van woensdag 3 december een motie ingediend in de raadsvergadering om steun te krijgen voor een onderzoek naar de technische mogelijkheden en kosten voor een tunneltrace Rijnstrangen. De gemeenteraad van Zevenaar heeft haar steun uitgesproken. Kik hier.

 

Brede steun voor iniatief SBOG-A15 (18 November 2008).

Tweede kamer fractie Groenlinks steunt initiatief om helderheid te krijgen in technische mogelijkheden en kosten voor een tunneltrace Rijnstrangen. Verder heeft ons initiatief de steun van o.a. Argus15, Partij voor de Dieren fractie Gelderland, Staten Gelderland PvdA, Sociaal Zevenaar, Dorpsraad Loo.

  

Artikel de Weekkrant / de Gelderlander (5 November 2008)

Weekkrant: 'Onderzoek volledig ondertunnelen van A15'. Lees hierLees hier.. de Gelderlander: 'Verzoek: A15 geheel in tunnel'.

 

SBOG-A15 ingeschreven als stichting en bij KvK (1 juli 2008)

 

SBOG-A15 geeft reactie op de startnotitie (22 Juni 2008)

Stichting Bewonersoverleg Groessen A15 heeft een zeer gedetailleerde reactie opgesteld op de inspraaknotie. U kunt de brief en de gedetailleerde onderbouwing hier downloaden.

 

SBOG-A15 zet gemeente Duiven onder druk (11 juni 2008)

Onder druk van het Bewonersoverleg Groessen eist de Duivense gemeenteraad toch een geheel verdiepte aanleg van de A15. Lees meer...

 

Informatie bijeenkomst Dorpshuis (4 Juni 2008)

SBOG-A15 presenteert de status in het dorpshuis. Er komen vele en zeer bruikbare reacties van het 60-koppige publiek. Klik hier voor een kopie van de presentatie.

 

SBOG-A15 presenteert zich (1 Augustus 2007)

Persbericht.

 

Initiele presentatie m.b.t. doortrekking A15 (26 Juni 2003)

Provincie Gelderland, de heer Ton Heddema, presenteert plannen voor doortrekking A15 in zaal Gieling. Klik hier voor een kopie van de presentatie.