Laatste nieuws
Openbaar archief
Project status A15
Inspraakreacties
Startnotitie
Gebiedsvisie
Bestuurszaken
Contact
Links

Wat is de status van het project? En wat zijn de vervolgstappen? Inmiddels is de startnotitie opgesteld en is inspraak hierop afgerond. In het onderstaande schema ziet u de schematische weergave planning trace/m.e.r.-procedure voor dit project (bron: startnotitie Via15).

 

 

 

Via de betreffende links op deze website vindt u gedetaileerde informatie en links naar relevante web-sites. Wij hebben voor u de meest relevante informatie geselecteerd.