Laatste nieuws
Openbaar archief
Project status A15
Inspraakreacties
Startnotitie
Gebiedsvisie
Bestuurszaken
Contact
Links

 

Bron: Gebiedsvisie A15-A12:

 

De zeven samenwerkende partijen (gemeenten Duiven, Lingewaard, Montferland, Nijmegen, Overbetuwe, Zevenaar en de Stadsregio Arnhem Nijmegen) hebben gekozen voor een actieve opstelling na het sluiten van de bestuursovereenkomst in november 2006 door Stadsregio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

 

De zeven partners streven met deze visie naar een vroegtijdig inzicht in de samenhang tussen ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en de inpassing van de doorgetrokken A15 en de verbrede A12.

De gebiedsvisie bestaat uit vier delen, en kunt u hier downloaden:

 

Gebiedsvisie A15-A12 - deel 1

Tracevarianten - deel 2

Gebiedsvisie - deel 3

Opgaven - deel 4.