Toelichting


Deze pagina is bedoeld om van hieruit achtergrondinformatie te vinden over wat te maken heeft met en wie betrokken zijn bij de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12. Het hier zoal:
- Project VIA15-documentatie
- Milieuaspecten (Natura 2000, Stiltegebieden, Geluid, Fijnstof)
- Dorpsraden
- Verkeerstellingen (Rijk, Provincie Gelderland)

Klik op één van onderstaande plaatjes voor informatie over een bepaald onderwerp.

 

 

 

Project VIA15 Project VIA 15
Actuele informatie over project VIA15 (Verbreding A12 en doortrekking A15)
A12-A15 documentatie Platform Participatie
Historische informatie over project VIA15 (Verbreding A12 en doortrekking A15)
TNMER TN/MER
Gecombineerde Trajectnota en Milieueffectrapportage
Verkeerstellingen RWS Verkeerstellingen Rijkswaterstaat
Oost-Nederland
Verkeerstellingen Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Verkeerstellingen provinciale wegen Gelderland Verkeerstellingen
Gelderland
 
Verkeerstellingen procincialewegen Gelderland
Geluidsonderzoek cumulatie Cumulatie geluid in Duiven, Zevenaar
en Lingewaard
In deze presentatie 'Cumulatie geluid in Duiven, Zevenaar en Lingewaard' zijn voor de woningen tot ongeveer een kilometer van de rijkswegen de cumulatieve geluidbelastingen ten gevolge van de belangrijkste geluidbronnen opgenomen.
Regels verkeerslawaai Regels verkeersgeluid
Regels over verkeerslawaai
Grondwaterstanden Grondwaterstanden
Op deze pagina kunt u de actuele grondwaterstanden in gemeente Duiven en Zevenaar online raadplegen. De grondwaterstanden van de meetpunten in de gemeenten worden grafisch en in tabellen weergegeven
Informatie milieu InfoMil
Allerlei milieuregels
Nationale databank wegverkeersgegevens NDW
Nationale databank wegverkeersgegevens.
Nationale databank wegverkeersgegevens Ruimtelijke plannen
Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.
Aanwijzing Natura 2000 Rijntakken Aanwijzing Natura 2000 Rijntakken
Aanwijzing Natura 2000 gebied Rijntakken (o.m. Gelderse Poort)
Rijntakken Natura 2000 Rijntakken
Natura 2000 gebied Rijntakken (o.m. Gelderse Poort) ter hoogte van Groessen en Loo
Natura 2000 Gebieden Natura 2000 gebieden
Natura 2000 gebied Rijntakken (o.m. Gelderse Poort) ter hoogte van Groessen en Loo
Stiltegebieden Stiltegebieden
Stiltegebieden in Nederland
Natuurbeschermingsweg 1998 Natuurbeschermingswet 1998
Natuurbeschermingswet 1998, geldig t/m 2016
Wet Natuurbescherming Wet Natuurbeschermings
Wet Natuurbescherming, geldig vanaf 2017
Dorpsraad Groessen Dorpsraad Groessen
Dorpsraad Groessen
Dorpsraad Loo Dorpsraad Loo
Dorpsraad Loo
MER grondwaterontrekkingen MER Grondwateronttrekkingen
MER Grondwateronttrekkingen (Publicatie vanaf 30 maart 2018!)