Welkom op onze website

Stichting Bewonersoverleg Groessen A15 (Bewonersoverleg) komt op, in het algemeen belang, voor de bewoners van de gemeente Duiven die te maken krijgen met de aanleg van de A15.
In het bewonersoverleg zijn de buurtverenigingen van Groessen (Oosthoek, Helhoek, Lijkweg, Diesfeld) vertegenwoordigd alsmede een vertegenwoordiging van Loo.

Het bewonersoverleg voert periodiek overleg met de gemeente Duiven en de projectorganisatie VIA15.
Hierbij geeft het bewonersoverleg gevraagd en ongevraagd adviezen om zo min mogelijk hinder te ondervinden van een toekomstige aanleg.

Daarnaast zijn er contacten met andere bewonersgroepen, milieuorganisaties om kennis en ervaringen te delen en te gebruiken.

Deze website is bedoeld om zoveel mogelijk achtergrond informatie te delen.
Voor actuele informatie wordt social media gebruikt, zoals onze facebook-pagina.

Facebook